Værebro Park
Nedenfor kan du downloade
de 3 scenarier
1
Team Fysik
Alliancebaseret skolekoncept
Team Fysik giver et konkret eksempel på, hvordan man kan bruge et alliancebaseret skolekoncept som strategisk løftestang i udviklingen af Værebro Park. Scenariet kommer med et bud på, hvordan man med afsæt i Skovbrynet Skole kan arbejde med både udvikling og implementering af en alliancebaseret strategi, der søger at bringe skolen ud i samfundet og samfundet ind på skolen.
DOWNLOAD
3
Team Social
Campus - et nyt skolekoncept med inddragelse af lokalsamfundets ressourcer
Team Social inviterer en lang række eksterne aktører med indenfor i udviklingen af et nyt skolekoncept med afsæt i campus-tankegangen på Skovbrynet Skole. Scenariet beskriver, hvordan man kan arbejde med at udvikle og implementere et koncept, der bidrager med et stærkt og attraktivt brand både til skolen og boligområdet som helhed.
DOWNLOAD
3
Team Organisation
Nye konkurrencemodeller og møntenheder
Team Organisation foreslår, at man gennem udvikling af alternative anerkendelses- og belønningsformer kan arbejde strategisk med at øge incitamentet til at tage aktivt del i børn og unges udvikling blandt såvel forældre som blandt professionelle aktører. Teamet foreslår at arbejde med en udrulningsplan i tre faser.
DOWNLOAD
TIlbage til alle scenarier