Vollsmose
Nedenfor kan du downloade
de 3 scenarier
1
Team Fysik
Nye matrikelenheder og kvarterdannelser
Team Fysik udfordrer helhedsplanen som det primære forandringsredskab i udsatte boligområder. Med implementering af Udviklingsfeltplus som strategi brydes boligområdets store arealer ned i mindre enheder, og nye ejerskabsformer og fysisk variation vokser frem. Udviklingsfeltplus skal som strategi bidrage til, at Vollsmose ikke tager sig ud som en isoleret enhed, men som en integreret del af Odense Øst.
DOWNLOAD
2
Team Social
Pilotforsøg med relationel budgettering
Team Social kommer med et konkret bud på, hvordan man kan iværksætte et pilotforsøg i Vollsmose, der giver beboerne medbestemmelse og ansvar for selvbudgettering i forhold til de indsatser, som skal hjælpe beboerne til at blive helt eller delvist selvforsørgende.
DOWNLOAD
3
Team Organisation
Nye jobtyper og beskæftigelsesmuligheder
Team Organisation vil med dette scenarie skabe bedre rammer for beboere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Gennem nye typer af jobs skabes bedre muligheder for, at beboerne kan anvende deres tid og kompetencer på en måde, som skaber øget værdi for dem selv og deres omgivelser - herunder deres familier. Teamet foreslår at arbejde med en udrulningsplan i tre faser.
DOWNLOAD
TIlbage til alle scenarier