2+2=5
MÅL

Hvad nu hvis ledige beboere selv udførte driftsopgaver og fik en synlig og positiv rolle i lokalområdet?

IDEEN

Visionen er at få aktiveret socialt udsatte beboeres ressourcer til glæde for beboernes selv og for boligområdet. Dette sker ved, at de ledige beboere, der har komplekse sociale problemer, arbejder i eget lokalområde.

Ved at påtage sig ansvar for mindre driftsopgaver og få en synlig rolle i lokalområdet øges beboernes selvværd, og der dannes andre former for netværk. Opgaverne vil have karakter af jobtræning, hvilket kan øge muligheden for ordinær beskæftigelse.

FORANDRINGSDRIVER

Socialt udsatte borgere får til opgave at løse simple drifts- og vedligeholdelsesopgaver til gavn for området. I kraft af dette ansvar får de pågældende en anden rolle, styrket selvværd og identitet.

GEVINST FOR BEBOEREN

Beboeren vil opleve, at borgere, som måske ellers ikke har haft en positiv rolle i områderne, i højere grad bidrager aktivt til områdets vedligeholdelse og drift. I kraft af en mere synlig rolle vil beboerne få en bedre forståelse for de socialt udsatte borgeres situation. I stedet for frygt og bekymring vil øget kendskab bidrage til større forståelse og mere tryghed.

EFFEKTMÅLING

Driftsopgaver til udsatte ledige vil medføre øget tryghed i boligområdet. Flere socialt udsatte borgere vil komme i aktivering, ressourceforløb og fleksjob.

NØGLEAKTØRER

En række aktører kan medvirke til at støtte op om udsatte beboere i forløb: boligsociale medarbejdere, jobcenter, kommunale støtte-kontaktpersoner mv. Lokale driftsledere kan bidrage med sparring, coaching og oplæring i det daglige arbejde. De lokale bestyrelser og beboere skal inddrages for at sikre lokal opbakning.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

For alle aktører vil det kræve en ekstra indsats at udvikle meningsfulde og overskuelige opgaver til socialt udsatte beboere. Der vil være behov for tæt koordinering mellem aktørerne. Hvis lokale driftsledere får en mentorrolle eller lign., kan der være behov for uddannelse.

FORUDSÆTNINGER

Reglerne for aktivering skal benyttes, så de ledige kan aktiveres i eget lokalområde, men der skal være tale om opgaver, som boligselskabet og de ledige definerer sammen.

Arbejdsdusørordningen giver mulighed for at aflønne særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere. Ordningen findes allerede i projektets case-kommuner, Gladsaxe og Odense, fordi de er frikommuner.

INSPIRATIONSKILDER

Inspirationen kommer fra bl.a. Almen Bolig+

Enghave Minipark projektet, hvor udsatte øldrikkere deltog i at bygge ny minipark til dem selv og andre fra lokalområdet.

Mulighed for kommunalt betalt mentor.

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer