BORGERBUDGETTER
MÅL

Hvad nu hvis borgerne i udsatte boligområdet blev inddraget i lokale beslutningsprocesser?

IDEEN

En øget anvendelse af borgerbudgetter vil gøre lokale beslutningsprocesser mere smidige og engagerende, og vil derfor både fremme nærdemokrati og mobilisere beboere til at tage aktivt del i områdernes udvikling.

FORANDRINGSDRIVER

En mere direkte involvering af borgerne vil reducere barrierene for at tage aktivt del i lokale beslutningsprocesser, og vil fremme aktiveringen af beboernes lokale engagement og ejerskabsfølelse for udviklingen i deres nærområder.

GEVINST FOR BEBOEREN

Bedre og mere fleksible muligheder for at engagere sig i lokale beslutningsprocesser, og mere levende byområder som følge af aktivering af flere lokale ildsjæle.

EFFEKTMÅLING

Monitorering af antallet af beboere, der engagerer sig i lokale indsatser samt løbende opsamling af case-eksempler, som kan dokumentere effekten af konkrete inddragelsesprocesser.

NØGLEAKTØRER

Stat, kommune, boligselskaber samt beboere.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

En øget aktivering af beboere og lokale netværk vil øge den lokale handlekraft og bidrage til udviklingen af levende byområder til fordel for såvel beboere, boligselskaber og kommuner.

FORUDSÆTNINGER

Det er en forudsætning, at der etableres nye forretningsgange internt i kommuner og eventuelt boligselskaber i det omfang disse får et særligt ansvar i forhold til iværksættelse og koordinering af tiltag. Implementeringen af borgerbudgetter vil kunne finansieres på mange måder - eksempelvis i form af at partnerskab mellem Landsbyggefonden, kommunen og lokale boligselskaber.

INSPIRATIONSKILDER
TEAM
Team Organisation
Dalberg Research
i samarbejde med Nordic Development Corporation
Kontaktperson: Hans Uldall-Poulsen
Telefon: 6966 9966
Læs mere om denne og andre idéer i Team Organisations samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer