COMMUNITY HOUSE NETWORK
MÅL

Hvad nu hvis der blev skabt en bedre ramme for opbygning af netværk på tværs af områder og befolkningsgrupper?

IDEEN

Etablering af et nationalt ressourcecenter, der kan fremme samarbejde og interaktion på tværs af sociale grupperinger og områder, med udgangspunkt i en række lokalt forankrede foreningshuse

FORANDRINGSDRIVER

Aktivering af lokal virkelyst og engagement.

GEVINST FOR BEBOEREN

Øget social aktivitet i lokalområdet samt adgang til nye og spændende tilbud og aktiviteter.

EFFEKTMÅLING

Antal lokale arrangementer og beboeres engagement i det lokale foreningsliv.

NØGLEAKTØRER

Boligselskaber, kommuner og lokale ildsjæle.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Kommuner får en mere struktureret ramme for at fremme civilsamfundsaktivitet i socialt udsatte områder, mens boligselskaber får bedre mulighed for at opbygge et levende og attraktivt nærmiljø. Opbygningen af et levende bymiljø giver beboerne bedre rammer for at blive en del af sociale netværk, som kan understøtte deres udviklingsmuligheder.

FORUDSÆTNINGER

Idéen forudsætter, at der tilvejebringes finansiering af opstart og drift, indtil institutionerne kan demonstrere og dokumentere en evne til at bidrage aktivt til områdernes udvikling. Herudover vil der være behov for en etablering af en enhed, der kan tage initiativ til tværgående koordinering mv.

INSPIRATIONSKILDER
TEAM
Team Organisation
Dalberg Research
i samarbejde med Nordic Development Corporation
Kontaktperson: Hans Uldall-Poulsen
Telefon: 6966 9966
Læs mere om denne og andre idéer i Team Organisations samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer