DELEBIBLIOTEKET
MÅL

Hvad nu hvis man kunne låne en græsslåmaskine, hjælp til lektier og en hånd til haven?

IDEEN

Idéen er at give beboerne redskaber til at omsætte deres tid til værdi, og tager udgangspunkt i en grundtanke om, at de ressourcer, man har adgang til, er altafgørende for de ting, man er i stand til at udrette. Med andre ord: hvad er fodboldspilleren uden en fodbold - eller kokken uden et køkken?

FORANDRINGSDRIVER

Delebiblioteket vil stille redskaber til rådighed, der før var utilgængelige. Delebiblioteket vil give udsatte beboergrupper såvel som ressourcestærke beboere i og udenfor boligområdet adgang til en række redskaber og ressourcer, de ikke ejer eller ikke har den nødvendige viden eller økonomiske ressourcer til at kunne anskaffe sig. Således nedbrydes indgangsbarrieren til en bred vifte af redskaber og derigennem udviklingsperspektiver.

GEVINST FOR BEBOEREN

Delebiblioteket kan blive et nyt samlingssted i kvarteret, og et sted, der kan hjælpe folk med at finde deres styrker og interesser, på samme måde som det klassiske bibliotek har gjort og fortsat gør det.

EFFEKTMÅLING

Effekten vil kunne måles iht. aktivering af områdets beboere og gradvis fysisk transformation af boligområdet i takt med, at der udvikles projekter i tilknytning til Delebiblioteket. Ligeledes kan effekten dels måles ift. den enkelte beboer, der værdisætter sin tid igennem opkvalificering og udvikling, dels ift. antallet af nye fællesskaber i området samt interessebaserede møder på tværs af generationer og kulturer.

NØGLEAKTØRER

Delebiblioteket vil involvere en lang række aktører i overgangen fra bibliotek i klassisk forstand til deleøkonomisk platform. Kommunen og det eksisterende bibliotek er essentielle aktører. Herudover kan boligselskaber, uddannelsesinstitutioner, fonde, virksomheder, beboere m.fl. bidrage i samarbejde med biblioteket om at stille flest mulige redskaber til rådighed.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Delebiblioteket kræver, at kommune, bibliotek og boligselskab investerer i redskaber og ressourcer, der stilles til rådighed, såvel som at der stilles nye arealer til rådighed. Til gengæld vil de opleve en styrket beboergruppe, der er bedre i stand til at tage hånd om deres egen udvikling, nye interessebaserede fællesskaber, en større tilknytning til området og et område med forøget værdi og en større dynamik i form af aktiviteter og besøgende.

FORUDSÆTNINGER

Der skrives en visionsplan for Delebiblioteket, ligesom dets tilblivelse forudsætter en kommunal og boligorganisatorisk prioritering af og samarbejde om Delebiblioteket som udviklingsprojekt. På sigt vil projektet også forudsætte en udvidelse af det eksisterende biblioteks arealer.

TEAM
Team Fysik
Arkitema Architects
i samarbejde med Lendager Arkitekter og Orbicon
Kontaktperson: Stig Ammitzbøll Jørgensen
Telefon: 7011 7011
Læs mere om denne og andre idéer i Team Fysiks samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer