CIRKULÆR BYDEL
MÅL

Hvad nu hvis drift og udvikling af boligområderne blev vejen ind på arbejdsmarkedet for socialt udsatte?

IDEEN

Idéen er at skabe et boligområde og en bydel hvor menneskelig og fysiske ressourcer udnyttes bedst muligt, og opnår den højest mulige værdi

FORANDRINGSDRIVER

Udviklingen af en cirkulær bydel skaber merværdi for det, der investeres. Idéen går på at aktivere de uudnyttede tilstedeværende menneskelige og fysiske ressourcer, der derved transformerer områdets identitet indefra-ud.

GEVINST FOR BEBOEREN

De nye initiativer, projekter og virksomheder, der vil etablere sig i området, giver dels beboeren mulighed for at søge job inden for genbrugsvirksomheder, der oparbejder og udvikler materialer fra affald og restprodukter, og vil dels være en oplagt mulighed for at blive ekspert i bæredygtig håndtering af produkter. Beboeren vil opleve, at det vil skabe glæde at være med til at gøre en forskel for miljøet og for lokalområdet.

EFFEKTMÅLING

Effekten kan måles på, at området bliver mere bæredygtigt i holistisk forstand. Initiativerne vil skabe beskæftigelsesmuligheder og arbejdspladser for socialt udsatte grupper, der dermed vil opnå en forhøjet livskvalitet. Det vil spare miljøet for store mængder CO2-udledning og materialespild, og det vil hjælpe kommunen til at opnå sine mål om nedsættelse af CO2-udledning. Endvidere vil det gøre det muligt at få rum i høj kvalitet til samme eller lavere økonomi end benchmark.

NØGLEAKTØRER

Den cirkulære bydel vil, uanset hvilken form den antager, involvere en bred gruppe af aktører og forudsætte etablerede samarbejder på tværs af institutioner og tilhørsforhold. Herunder vil kommunens, ledige beboeres, og socialøkonomiske virksomheders samarbejde såvel som tilstedeværelse spille en vigtig rolle.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Den cirkulære bydels fornemmeste mål er at aktivere uudnyttede ressourcer - menneskelige såvel som fysiske. Dermed sagt, at de involverede aktører alle vil opnå merværdi for deres investering, hvad end investeringen tager form af tid, penge, materialer, bygninger eller noget helt femte.

FORUDSÆTNINGER

Den cirkulære bydel indskrives i en ny vision for området. Implementering af en cirkulær bydel forudsætter endvidere kortlægning af eksisterende ressourcer, etablering af partnerskaber mellem kommune og virksomheder samt oprettelsen af socialøkonomiske arbejdspladser. Det er en forudsætning, at virksomheder, der arbejder med ressourceudnyttelse og den cirkulære økonomi, etablerer sig i området og er indstillede på at engagere en del af områdets beboere i virksomheden. Etablering af et samarbejde med kommunens affaldsenhed vil i mange tilfælde ligeledes være afgørende for at kunne udnytte en størst mulig mængde uudnyttede ressourcer.

TEAM
Team Fysik
Arkitema Architects
i samarbejde med Lendager Arkitekter og Orbicon
Kontaktperson: Stig Ammitzbøll Jørgensen
Telefon: 7011 7011
Læs mere om denne og andre idéer i Team Fysiks samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer