EPI-CENTER
MÅL

Hvad nu hvis ledige kvadratmetre i boligområdernes butikscentre kan give plads til sociale entreprenører?

IDEEN

Ved at udleje lokaler i det lokale center til iværksættere, kunstnere mv. kan der skabes øget liv i området omkring centeret, som bliver mere attraktivt.

Understøttet af et korps af virksomhedsledere får iværksættere og initiativtagere til socialøkonomiske virksomheder hjælp, rådgivning og sparring til at udvikle forretningsplan og iværksætte gode idéer.

FORANDRINGSDRIVER

Ved i en indledende periode at tilbyde gratis eller billige lokaler i centrene får iværksættere mulighed for at etablere sig i centeret. Efterhånden som de opnår en indtjening, betaler lejerne almindelig leje.

Ved samtidig at skabe et netværk af bl.a. erhvervsledere tilbydes iværksætterne støtte til udvikling af deres idé.

GEVINST FOR BEBOEREN

Med en målrettet indsats vil der kunne skabes en ny profil til centrene, så det vil blive mere attraktivt at opholde sig og handle i centeret. Resultatet er mere liv og aktivitet i området.

EFFEKTMÅLING

Epicenteret vil medføre øget tryghed i boligområdet, flere lokale arbejdspladser og på sigt faldende arbejdsløshed.

NØGLEAKTØRER

Ejerne af centrene er de vigtigste aktører, da de i en periode skal indkræve lavere leje af butikker. Boligselskaber og afdelingsbestyrelser skal støtte op om idéen og evt. medvirke til at sikre finansiering i en opstartsfase. Erhvervsledere og kommunale virksomhedskonsulenter skal medvirke til idé- og forretningsudvikling.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Ejerne skal vurdere potentialet for at skabe et veldrevet center på sigt mod i en periode at have lavere indtjening fra lejeindtægter. Boligselskaber og afdelingsbestyrelser skal medvirke til at skabe opbakning og forståelse for initiativet blandt beboerne. Erhvervsledere kan indgå med frivillig arbejdskraft ud fra målet om at skabe lokal udvikling.

FORUDSÆTNINGER

Flere centre i udsatte boligområder er udfordret af deres nuværende form og profil. Der er derfor brug for en kortlægning af hvilke lejere, det vil være relevant at tiltrække, og hvilke incitamenter, der kan øge motivationen for at blive lejer.

Lejen af butikker skal i en indfasning gøres gratis eller så lav, at det i sig selv kan medvirke til at tiltrække kunstnere, iværksættere og initiativtagere til socialøkonomiske virksomheder. Det kræver flere steder et ændret mindset hos centerejerne, hvor fokus ændres fra hurtig udlejning til højst mulige pris til et større fokus på social og kulturel værdiskabelse.

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer