HYGGEFORÆLDRE
MÅL

Hvad nu hvis forældre med tid hjalp til i skoler og daginstitutioner – til glæde for både børn og voksne?

IDEEN

Med forslaget Hyggeforældre kan forældre uden for arbejdsmarkedet som en del af deres aktivering og/eller på frivillig basis bidrage med 5-10 timer ugentlig i en skole, fritidsordning, børnehave eller vuggestue.

Ud over at få større kendskab til institutionerne giver det hyggeforældrene mulighed for at indgå i et uformelt arbejdsfællesskab sammen med andre ligestillede, udbygge socialt netværk samt udvikle egne kompetenceområder som eksempelvis sprog eller lign., som kan blive prøvet af i praksis blandt andre.

Samtidig skabes et mere trygt og stimulerende miljø for det enkelte barns udvikling ved at give børn muligheden for at skabe en relation til en voksen, som har mulighed for og tid til at lytte.

FORANDRINGSDRIVER

Forslaget adresserer muligheden for at bruge forældre uden for arbejdsmarkedets ressourcer på en værdiskabende måde. Ved at give forældrene en rolle i institutioner på børneområdet tilegner forældrene sig øget viden og kompetencer om hverdagen i institutionerne. Samtidig bliver skoledagen eller dagen i daginstitutionen suppleret med flere voksne, som kan gå ind og sikre bedre social trivsel i hverdagen.

GEVINST FOR BEBOEREN

Forælderen opnår bedre indsigt i eksempelvis daginstitutioner eller skoler uden for boligområdet (da man som hyggeforældre indgår i hverdagen i en anden institution end der, hvor ens eget barn går). Det skaber et bedre netværk, indhold i hverdagen og kendskab til hverdagen i institutionerne.

EFFEKTMÅLING

Effekten vil kunne måles i trivselsmålinger i form af bedre trivsel blandt børnene.

Skoler og daginstitutioner vil kunne måle øget forældreopbakning til skole og institutioner blandt forældre, der varetager opgaven som hyggeforældre.

På sigt kan der måles en positiv udvikling i forhold til jobsituationen for hyggeforældre.

NØGLEAKTØRER

Værtsskabet for hyggeforældre kan med fordel ligge hos en ikke-offentlig aktør for at fastholde et princip om frivilligt engagement, samtidig med at hyggeforældre kan indgå som et element i en aktiveringsindsats.

Forældre, institutionspersonale, institutionsledere, fagforeninger og jobcentre skal spille sammen fra starten.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

De deltagende forældre vil opnå langt større kendskab til institutionerne, opleve at de gør en meningsfuld indsats i hverdagen og på sigt opbygge øget selvværd og måske få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Institutionerne vil opleve mere ro og øget trivsel blandt børnene.

FORUDSÆTNINGER

Der skal være en proces for godkendelse af og evt. sparring med og coaching af hyggeforælderen.

Der kan opstå barrierer, hvis ikke der er en tilstrækkelig forventningsafstemning. Det skal gøres klart, at hyggeforælderen ikke er ekstra arbejdskraft i institutionerne, men derimod en voksen tilstedeværelse i frikvarteret og lign., hvor børnene kan have brug for en voksen at holde i hånden eller at snakke med.

INSPIRATIONSKILDER

I både Danmark og Sverige er der flere initiativer, der arbejder med at bringe arbejdsledige ind som skoletanter og klassmorfædre i folkeskolen.

Klassmorfar (Sverige)

Skoleonkler og -tanter (Varde Kommune)

Foreningen Pensionister i Skolen (Lyngby-Taarbæk Kommune):

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer