IMPACT VALUTA
MÅL

Hvad nu hvis initiativer, der fremmer leve- og udviklingsmuligheder, blev mere systematisk anerkendt og belønnet?

IDEEN

Udvikling af en alternativ form for valuta, der kan anvendes til at anerkende og belønne beboere og aktører, som yder en særlig indsats, vil kunne fremme incitamentet til at tage aktivt del i områdernes udvikling.

FORANDRINGSDRIVER

Impact Valuta består af nye aflønningsformer, der vil kunne opmuntre såvel individer som organisationer til at tage mere aktivt del i initiativer og indsatser, der fremmer udviklingen af gode leve- og udviklingsmuligheder for beboere i socialt udsatte områder.

GEVINST FOR BEBOEREN

De enkelte beboere vil opnå mere synlig og håndgribelig anerkendelse af deres indsats og bidrag til områdernes udvikling. Derudover vil der med Impact Valuta være flere muligheder for at udvikle nye job- og virksomhedstyper, som kan bringe de enkelte beboere og deres kompetencer bedre i spil.

EFFEKTMÅLING

Omvekslingen af ”værdiskabende adfærd” til ”Impact Valuta” vil skabe grundlag for en tæt monitorering af omfanget af de konkrete former for værdiskabende aktivitet som søges fremmet.

NØGLEAKTØRER

Stat, kommuner, boligselskaber, lokale foreninger samt private aktører.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Et øget engagement i lokalsamfundets udvikling blandt områdernes beboere vil skabe mere levende byområder, hvilket vil gøre det lettere at tiltrække og fastholde ressourcestærke borgere. Hermed skabes grundlag for etableringen af en større social stabilitet og en mere socialt balanceret beboersammensætning til gavn for såvel kommune, boligselskaber og beboere. Udviklingen af alternative aflønningsformer vil samtidig kunne danne ramme for løsningen af en række opgaver, som i øjeblikket ikke adresseres – eller ikke adresseres effektivt.

FORUDSÆTNINGER

En udvikling og implementering af Impact Valuta forudsætter identifikation af konkrete mål for adfærd eller aktivitet som ønskes fremmet (eksempelvis aktivitet i det lokale beboerhus). Hertil kommer udvikling af et effektivt målesystem, der kan anvendes til at evaluere borgere og andre aktørers bidrag til realiseringen af de konkrete mål samt mobilisering af aktiver og midler, der vil kunne anvendes til at belønne borgere og professionelle aktører for deres indsats - eksempelvis i form af etablering af partnerskaber med lokale virksomheder.

TEAM
Team Organisation
Dalberg Research
i samarbejde med Nordic Development Corporation
Kontaktperson: Hans Uldall-Poulsen
Telefon: 6966 9966
Læs mere om denne og andre idéer i Team Organisations samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer