MIT POTENTIALE
MÅL

Hvad nu hvis ressourcesvage borgere i langt højere grad blev betragtet som ressourcer frem for svage?

IDEEN

Udvikling og formidling af småjobs og fritidsjobs samt understøttelse af lokal virkelyst i form af mindre erhvervsvirksomheder vil forbedre rammerne for at bringe personer med svage jobforudsætninger mere aktivt i spil.

FORANDRINGSDRIVER

Alternative job- og engagementsformer kan danne grundlag for, at borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, får bedre mulighed for at omsætte deres tid og kompetencer i aktiviteter, som skaber mere værdi for dem selv og deres omgivelser. Aktiviteter kan praktisk både tage form af småjobs eller opstart og drift af mikrovirksomheder.

GEVINST FOR BEBOEREN

Beboere får bedre muligheder for at bruge egne ressourcer og potentialer på en måde, som skaber værdi og livsindhold for dem selv.

EFFEKTMÅLING

Effektmålinger vil bl.a. kunne tage udgangspunkt i de løbende opgørelser af erhvervsaktivitet, skattebetalinger, individers træk på offentlige servicetilbud mv., men vil også kunne suppleres med mere lokalt forankrede målinger omkring beboernes engagement i lokale foreninger mv.

NØGLEAKTØRER

Stat, kommuner, boligselskaber og private aktører.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

En bedre aktivering af borgeres ressourcer og potentialer vil forbedre de offentlige finanser, skabe bedre sociale dynamikker og forøge samfundets sammenhængskraft.

FORUDSÆTNINGER

Idéen vil styrkes ved udvikling af mere fleksible rammer for beskæftigelse og engagement eksempelvis i forhold til regler for modregning. Hertil vil det være nødvendigt at etablere særlige faciliteringsenheder og/eller sociale platforme med fokus på udvikling og formidling af småjobs og fritidsjobs samt understøttelse af lokal virkelyst i form af mindre erhvervsvirksomheder.

TEAM
Team Organisation
Dalberg Research
i samarbejde med Nordic Development Corporation
Kontaktperson: Hans Uldall-Poulsen
Telefon: 6966 9966
Læs mere om denne og andre idéer i Team Organisations samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer