PROJEKTMAGERI I FOLKESKOLEN
MÅL

Hvad nu hvis skolen og det lokale erhvervsliv lærte eleverne at lave forretningsmodeller og drive selvstændig virksomhed?

IDEEN

Forslaget er et praktisk skolefag, der skal implementeres som selvstændigt fag i udskolingen i folkeskolen. Faget skal styrke elevernes praktiske og innovative kompetencer ved at lade dem arbejde med at udarbejde og etablere mikrovirksomheder, forretningsmodeller eller koncepter i tæt samarbejde med det eksisterende erhvervsliv.

Unge får igennem faget øget viden om arbejdsmarkedet, og hvad der er kræves, når idéer skal omsættes i praksis. Elevernes generelle kvalifikationer og kompetencer bliver øget, hvilket skaber bedre afsæt for at klare sig efter skolen.

FORANDRINGSDRIVER

Eleverne får praktisk viden, inspiration og input til, hvordan man omsætter idéer til virkelighed. De får hjælp og inspiration til, hvordan man konkret arbejder med udviklingen, gennemførelsen og forankringen af den gode idé, hvilket giver dem nye redskaber og kompetencer.

GEVINST FOR BEBOEREN

Beboeren vil særligt opleve, at børn og unge får flere værktøjer til at begå sig i det omgivende samfund.

EFFEKTMÅLING

Projektmageri i folkeskolen vil bidrage til bedre kvalifikationer hos børn og unge, bedre karakterer og flere unge i job.

NØGLEAKTØRER

Faget er henvendt elever i udskolingen. Altså fra 7. - 10. klasse. Skolerne og lærerne er derfor centrale aktører og i forlængelse heraf kommunerne, der skal afsætte ressourcer til faget.

Opbygning af virksomhedsnetværk er tillige en vigtig faktor, hvor især lokale virksomheder kan udgøre stærke ressourcer – både i forhold til konkrete opgaver, men også som samarbejdspartnere og som investering.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Lærere skal være med til at udvikle og undervise i tæt samarbejde med parter fra lokale virksomheder. Virksomhedsledere medvirker som mentorer og kan profilere virksomhedernes CSR-profil gennem deltagelsen. Samtidig kan opbygningen af et mere attraktivt boligområde være med til at skabe bedre muligheder for forretningsdrivende i lokalområdet.

FORUDSÆTNINGER

Kommunalbestyrelsen skal godkende læreplaner. Herudover kræver forslaget primært, at man finder de rigtige lærere og virksomhedsledere til undervisningen. Forslaget vil endvidere indebære efteruddannelse af lærere i facilitering og iværksætteri og/eller ansættelse af entreprenante praktikere fra det private erhvervsliv eller kulturelle ildsjæle med undervisningserfaring. Slutteligt at der indgås samarbejder med en række mentorvirksomheder.

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer