SOCIALØKONOMISK BOLIGFOND
MÅL

Hvad nu hvis socialøkonomiske virksomhedsformer kunne vinde øget udbredelse i udsatte boligområder?

IDEEN

Oprettelse af en ”Socialøkonomisk Boligfond" vil understøtte udbredelsen af socialøkonomiske virksomheder i socialt udsatte boligområder, og dermed omfanget af jobmuligheder for personer med svage jobforudsætninger.

FORANDRINGSDRIVER

Mobilisering af kapital, viden og innovationskraft gennem en mere målrettet inddragelse af socialøkonomiske virksomheder.

GEVINST FOR BEBOEREN

Bedre beskæftigelsesmuligheder samt mere levende byområder som følge af øget erhvervsaktivitet i området såvel som blandt områdernes beboere.

EFFEKTMÅLING

Omfanget af aktivitet i socialøkonomiske virksomheder – herunder beskæftigelse af personer med ressourcesvage borgere. De samfundsmæssige gevinster vil kunne måles gennem anvendelse af Skandia-modellen.

NØGLEAKTØRER

Boligselskaber, kommuner, Landsbyggefonden, private investorer samt etablerede aktører inden for området i form af eksempelvis Den Sociale Kapitalfond og Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Forbedring af offentlige finanser samt håndtering af en række lokale udfordringer, som ikke i øjeblikket håndteres.

FORUDSÆTNINGER

En etablering af en socialøkonomisk boligfond vil forudsætte mobilisering af kapital til etablering af fond og udviklingsenhed, der kan kortlægge, promovere og supportere konkrete forretningsmodeller.

TEAM
Team Organisation
Dalberg Research
i samarbejde med Nordic Development Corporation
Kontaktperson: Hans Uldall-Poulsen
Telefon: 6966 9966
Læs mere om denne og andre idéer i Team Organisations samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer