De 6 scenarier
Med 6 forskellige scenarier kommer de 3 teams med konkrete bud på, hvordan nogle af de 31 idéer kan sættes i spil i en lokal kontekst.

De 3 teams har udviklet 3 scenarier for Vollsmose og 3 scenarier for Værebro Park. Scenarierne tjener også som inspiration til, hvordan man kan bruge idéerne i udviklingen af udsatte boligområder generelt.